The counsellors

Seneschal
Lady Julia är Prinsens högra hand och ser till att Prinsens ord följs, det är även Lady Julia som ordnat lokalerna för Hovets sammankomste.
Lady Julia är av klan Ventrue och är inte med i någon fraktion.
Lady Julia har en assistent vid namnet Mark och som är en ghoul som kan ses skynda runt på hovet med stressande steg.

Hereld
Petrius Quin är personen som verkar ha kontakter över allt och har genom detta nåt positionen som Prinsens utropare.
Det är inte helt ovanligt att Pertius kommer in på kända barer och samlings platser och meddelare Prinsens lag eller dom.

Primogen
fyra st ingen ur Invictus
Sanctum
Ordo Dracul
Carthian
Unaligend

Priscus

Harpy

Sheriff
John Conrad

Assassin
Okänt

The counsellors

In the Shadow of the Moon Tali