The Prince

Prins Edward R. Thatcher
Clan Mekhet
Invictus

Hans ledarskap brukar beskrivas som tolerant,upplyst och ordnat.
En av hans ganska ovanliga sätt är att låta en vampyr som bruttit maskeraden att få 24 timmar på sig att städa efter sig, dock brukar straffet ifall man ej lyckas vara väldigt hårt.

Prinsens hov är öppet för alla men har man ingen inbjudan eller sponsor kommer majoriteten av hovet ignorera personen. Var hovet samlas är olika platser men majoriteten verkara vara under jord i katakomb liknande salar.

Prins Edward har styrt London sedan slutet av andra världskriget.

The Prince

In the Shadow of the Moon Tali